Fastcommerz

Lead คืออะไร ? นำมาประยุกต์ใช้อย่างธุรกิจได้อย่างไร

Lead คืออะไร?
Lead คืออะไร?

ในการขายสินค้า ขั้นตอนที่สำคัญ คือ การหาลูกค้า ซึ่งหน้าที่ของฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดต้องเปลี่ยนให้ผู้บริโภคที่มีอยู่ทั่วไปให้กลายมาเป็นลูกค้า โดยการเปลี่ยนผู้บริโภคมาเป็นลูกค้าได้ง่ายที่สุด คือ การมองหากลุ่มผู้บริโภคที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้า บริการจากธุรกิจของเรา โดยเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Lead ซึ่งกลุ่ม Lead มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมากรวมถึงการทำการตลาดออนไลน์ ดังนั้นการหากลุ่ม Lead เป็นตัวชี้วัดได้ว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่

ถึงแม้ว่ากลุ่ม Lead จะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มสูงที่มาเป็นลูกค้าอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าว และชักจูงให้คนกลุ่มนี้มาเป็นลูกค้า โดยในบทความนี้เราจะมารู้จักกับผู้บริโภคกลุ่ม Lead ว่ามีแบบไหนบ้าง เทคนิคต่าง ๆ ที่จะหา Lead จากกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ

สารบัญบทความ

lead คืออะไร

Lead คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าได้ เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งในแง่ของการส่งเสริมการขาย หรือเก็บข้อมูลจากลูกค้ากลุ่มนี้ ดังนั้นการหากลุ่ม Lead ได้ จะช่วยทำให้เป้าหมายชัดเจนสำหรับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด เพื่อให้การทำงานสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่ต้องไปมองหาลูกค้าจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ แต่เป็นการทำงานกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีโอกาสเป็นลูกค้าได้สูง

การส่งเสริมการขายมีโอกาสสำเร็จได้มากกว่า เพราะกลุ่ม Lead มีความสนใจต่อสินค้าและบริการเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นอกจากนี้ในแง่ของการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อธุรกิจทั้งในแง่ของรายได้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า

lead มีประโยชน์อย่างไร

Lead มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมาก ในหลายแง่มุม โดยการทำ Lead Generation เพื่อให้สามารถคัดกรองผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ให้ออกมาเป็นกลุ่ม Lead ประโยชน์ของมันสามารถสรุปออกมาเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

lead มีประโยชน์อย่างไร

ทำให้รู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น

การเก็บข้อมูลจาก Lead จะช่วยให้เราสามารถรู้จัก และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเป็นลูกค้าสูง การศึกษากลุ่มเป้าหมายนี้เท่ากับการศึกษากลุ่มลูกค้า

สามารถนำไปจัดสรรงบประมาณได้

การจะจัดสรรงบประมาณสำหรับใช้ในธุรกิจ ต้องมั่นใจว่างบประมาณส่วนนั้นจะสามารถสร้างรายได้ให้ธุรกิจได้ในอนาคต การทำ Lead Generation คัดกรองให้ได้กลุ่ม Lead จะช่วยให้บริษัทได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ ว่าควรจะดำเนินการธุรกิจไปในทิศทางไหน เพราะการวางแนวทางธุรกิจที่ดีควรอ้างอิงจากกลุ่มลูกค้า เช่น หากทราบกลุ่ม Lead มาแล้ว ก็มั่นใจได้ว่าควรวางงบประมาณไปกับการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย

สร้างโอกาสเพิ่มยอดขาย

Lead คือกลุ่มที่มีแนวโน้มสูงจะเป็นลูกค้าอยู่แล้ว การเข้าไปส่งเสริมการขายกับคนกลุ่มนี้จะมีโอกาสอย่างมากที่จะขายสินค้า และบริการได้

ใช้ร่วมกับ Sale Pipeline

Sale Pipeline คือ ระบบการวางแผนสำหรับทีมขาย เพื่อให้ทีมขายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การมี Lead จะสามารถนำมาประยุกต์กับ Sale Pipeline เพื่อให้ทีมขายมีทั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ

รู้ถึงข้อบกพร่องของสินค้าและบริการ

การศึกษาเก็บข้อมูลจากกลุ่ม Lead จะเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าบริการได้ เพราะการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้องมีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจน การจะปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์อย่างไม่มีเป้าหมายอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี การเก็บข้อมูลจากกลุ่ม Lead จะช่วยให้ได้แนวทางการปรับปรุงให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น

Lead มีกี่ประเภท

Lead นั้นเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีแนวโน้มจะมาเป็นลูกค้า แต่แนวโน้มก็มีทั้งแนวโน้มสูง และแนวโน้มต่ำ ดังนั้น Lead จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ตามแนวโน้มที่แตกต่างไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

Lead มีกี่ประเภท

1. Warm lead

Warm Lead เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าในระดับหนึ่ง เป็นกลุ่มที่เข้ามาหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ ช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัท เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ากลุ่มนี้มีความสนใจสินค้า จากการพยายามเข้ามาอ่านข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม มีความพร้อมซื้อสินค้าในระดับนึง หากทำการส่งเสริมการขายอย่างเหมาะสม

2. Cold lead

Cold Lead เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีแนวโน้มสนใจสินค้าแต่ค่อนข้างต่ำ ยังไม่มีความพร้อมในการซื้อสินค้าเพราะไม่ปรากฏพฤติกรรมที่แสดงออกว่าสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ ต้องใช้การส่งเสริมการขายเหมือนกลุ่ม Warm Lead แต่ใช้เวลามากกว่า

3. Qualified Lead

เป็นกลุ่ม Lead ที่มีคุณภาพสูงที่สุด มีความสนใจและความพร้อมในการซื้อสินค้ามากที่สุด โดยสังเกตจากพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยระบุชื่ออย่างเจาะจง มีการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารโดยตรง หากกระตุ้นส่งเสริมการขายเพียงเล็กน้อยก็สามารถเพิ่มยอดขายได้

Lead generation คืออะไร

การทำ Lead generation เป็นการคัดกรองเพื่อหากลุ่ม Lead จากกลุ่มผู้บริโภคที่มีปริมาณ Scope เป้าหมายให้เหลือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้การส่งเสริมการขาย และการเก็บข้อมูลทำได้ง่ายยิ่งขึ้น

Lead generation คืออะไร

เทคนิคการทำ lead

เทคนิคในการทำ Lead หรือทำ Lead generation มีอยู่ด้วยกัน ดังนี้

Call to action 

Call to action เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีอยู่ใน Social media ต่าง ๆ มันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าที่ยังลังเลอยู่ หากลูกค้าที่เลือกคลิก Call to action ไม่ว่าจะเป็น CTA สอบถามข้อมูล หรือเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ เป็นสิ่งที่คัดกรองได้ว่าคนกลุ่มนี้มีความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Offer

Offer หรือข้อเสนอพิเศษที่เสนอให้กับลูกค้าสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์ เพียงแค่มีการสอบถามรายละเอียดของข้อเสนอ ก็ถือเป็นการคัดกรองหากลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจในระดับนึง

Content

คอนเทนต์ที่น่าสนใจ หากสามารถนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้ที่สนใจให้เข้าหา นอกจากนี้การกด LIKE, SHARE หรือ COMMENT ก็เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีความสนใจ

Homepage / Landing Page

เว็บไซต์สามารถใส่ช่องทางการติดต่อ นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียกได้ว่าเว็บไซต์เป็นศูนย์กลางของการทำการตลาดออนไลน์ การเข้าชมเว็บไซต์เพื่อหาดูข้อมูลเป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกว่ามีความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ หรือเป็นกลุ่ม Lead 

Email marketing

การทำ Email marketing คือการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Email ส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้บริโภค หากมีการตอบกลับจะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ หรือเป็นกลุ่ม Lead 

Lead forum

แบบฟอร์มการลงทะเบียน เป็นอีกเทคนิคที่จะคัดหากลุ่ม Lead การกรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นสิ่งที่ผู้ที่สนใจซื้อสินค้า บริการจะยอมลงมือทำ เป็นการคัดกรองที่หากลุ่ม Lead ได้มีประสิทธิภาพที่สุด

Lead generation สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น การทำ Lead generation มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างมากในหลายแง่ ทั้งการส่งเสริมการขาย และการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม Lead จะช่วยพัฒนาธุรกิจในด้านการขาย และเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าผ่านทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ซึ่งการมองข้าม Lead generation อาจทำให้เสียโอกาสในการเพิ่มยอดขาย เพราะ Lead เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เราสามารถส่งเสริมการขายได้ง่าย และอาจพลาดข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ควรมีแนวทางที่ชัดเจน เพราะการปรับปรุงแก้ไขต้องใช้เวลา และต้นทุน ดังนั้นหากจะมีการปรับปรุงควรให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุด

สรุป

การหากลุ่ม Lead ที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา เป็นโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการทำการตลาดออนไลน์ ในการทำการตลาดออนไลน์นั้นมีเทคนิคอยู่มากมายที่จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Sale Page, การทำกราฟฟิกเพื่อใช้สำหรับคอนเทนต์, การยิงแอดบูสต์โพสต์เพื่อเพิ่มการมองเห็น รวมไปถึงการรับคำปรึกษาต่างๆ 

ซึ่งบริการทั้งหมดเหล่านี้สามารถหาได้จาก Fastcommerz สำหรับผู้ที่สนใจบริการจาก Fastcommerz ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 084-509-5545 / 061-924-7449 หรือ อีเมล fastcommerz@gmail.com 

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update