Fastcommerz

รับทำ Sale Page เซลเพจ เว็บไซต์หน้าเดียว ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ในราคาพิเศษ

รับข่าวสารด้ารการตลาดออนไลน์ ข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ที่นี่

Lead คืออะไร?
ความรู้การตลาด

Lead คืออะไร ? นำมาประยุกต์ใช้อย่างธุรกิจได้อย่างไร

ขั้นตอนการขายสินค้าที่สำคัญ คือ การหากลุ่มลูกค้าที่จะขาย ซึ่งการหากลุ่ม Lead จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เรามาดูกันว่าคำว่า Lead คืออะไร และประยุกต์ใช้ได้อย่างไร

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update