Fastcommerz

4p คืออะไรแผนการตลาด 4p ที่ร้านค้าออนไลน์ห้ามพลาด

4p Marketing
4p Marketing

จะทำธุรกิจออนไลน์ทั้งที ต้องวางแผนการตลาด 4p ให้เป็น แล้วกลยุทธิ์การตลาด 4p คืออะไร ทำไมจึงช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง กลยุทธิ์การวิเคราะห์ตลาดแบบ 4p นี้จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร ในแง่มุมไหนบ้าง มาทำความรู้จักกับการตลาด 4p เพื่อเตรียมตัวก่อนวางแผนการตลาดโปรโมทธุรกิจให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณโดดเด่นยิ่งกว่าใครไปพร้อมๆ กัน

สารบัญบทความ

4p คืออะไร

4p Marketing หรือที่เรียกกันว่า Marketing Mix คือ ส่วนผสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วยปัจจัยพื้นฐาน 4 ส่วนได้แก่ สินค้า (Product), ราคา (Price), ช่องทางการขาย (Place), และ การตลาด (Promotion) ซึ่ง 4p เป็นหลักการตลาดที่วิเคราะห์ลูกค้าอย่างเรียบง่าย เข้าใจได้ในทันที และเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเพราะเป็นหลักที่ช่วยให้เห็นภาพรวมช่วยให้คุณสามารถวางแผนการตลาดอื่นๆ ต่อไปได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของคุณมากที่สุดและทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมั่นคง

4p มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจ

4p ช่วยให้ธุรจของคุณเติบโต

ประโยชน์ของกลยุทธิ์การตลาด 4p จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เรียกได้ว่าธุรกิจเติบโตอย่างเป็นระบบ ทำให้คุณเห็นภาพการเติบโตของทุกส่วนอย่างชัดเจนและวางแผนการตลาดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยประโยชน์เด่นๆ ของการตลาด 4p มีดังนี้

ช่วยในการวางแผนการตลาดได้อย่างง่ายดาย

กลยุทธิ์ 4p ช่วยให้คุณวิเคราะห์และวางแผนการตลาดอื่นๆ ได้แบบชัดเจน ตรงประเด็น มองเห็นจุดขายของแบรนด์และจุดแข็งที่จะทำให้ลูกค้าสนใจสินค้าของเรา ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด และแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าอาจพบเจอในภายหลัง ทำให้ลูกค้าชื่นชอบสินค้าและสร้างการรับรู้ที่ดีต่อแบรนด์ธุรกิจของคุณ ตัวอย่างการตลาดอื่นๆที่น่าสนใจเช่น Top Of Mind Brand ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดี

รู้แนวโน้มสินค้าและบริการที่มีอยู่

การใช้หลักการตลาด 4p ช่วยให้คุณวิเคราะห์สินค้าหรือบริการที่คุณมีอยู่ได้ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร ในสายตาลูกค้าแล้วสินค้าหรือบริการของเราได้รับการตอบรับในรูปแบบใดบ้าง จุดใดที่ควรคงไว้ หรือจุดใดที่ควรปรับปรุง เมื่อวิเคราะห์สินค้าด้วยหลัก 4p แล้วคุณจะเห็นทุกการตอบรับและวิเคราะห์แนวโน้มออกมาได้อย่างเที่ยงตรง ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด

ทำให้บริษัทรู้จักกลุ่มลูกค้าตัวเอง

หลักการตลาด 4p ช่วยให้แบรนด์ของเราทำความรู้จักและทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าของบริษัทได้ดีมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการของลูกค้า ความคิดเห็นและแนวโน้มการซื้อสินค้าหรือบริการที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ ตลอดจนรับรู้ความต้องการของลูกค้าว่าชื่นชอบสินค้าแบบไหน อยากให้มีสิ่งใดเพิ่ม หรืออยากให้ลด เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงในส่วนไหนนั่นเอง

ทำให้รู้แนวโน้มของบริษัท

การตลาด 4p นอกจากจะช่วยให้เรารับรู้แนวโน้มสินค้าหรือบริการและรู้จักกลุ่มลูกค้าแล้ว ยังช่วยให้เรารับรู้แนวโน้มของตัวบริษัทเอง หรือภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีต่อบุคคลภายนอกว่าบริษัทเรามีทิศทางเป็นอย่างไร กำลังได้รับความนิยมหรือมีอะไรที่ลูกค้าอยากให้ปรับปรุงหรือไม่ ช่วยให้เราวางแผนได้อย่างรัดกุมและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ช่วยให้ธุรกิจของเรามีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้าต่อไปและส่งเสริมยอดขายในอนาคต

องค์ประกอบของ 4p ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

องค์ประกอบของ 4p ประกอบไปด้วย 4 ส่วนได้แก่

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ (Product) ในกลยุทธิ์ 4p หมายรวมถึงทั้งสินค้าและบริการที่ทางบริษัททำการขายให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการประเภทใดก็ตาม เช่น เครื่องสำอาง ประกันภัย การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ การใช้บริการไปรษณีย์ขนส่งพัสดุ โดยเราต้องทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีก่อนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด เป็นสินค้าหรือบริการ กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เราคือใคร คุณภาพของผลิตภัณฑ์เราเป็นอย่างไรบ้าง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหรือไม่ ซึางผลิตภัณฑ์ควรมีคุณภาพได้มาตรฐานและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ราคา

ราคา (Price) ในกลยุทธิ์ 4p คือกลยุทธิ์การกำหนดราคาซึ่งต้องคำนึงถึงหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนหลัก, ต้นทุนแฝง, ค่าแรง, กำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมาย, มูลค่าตามท้องตลาด และผลกำไรที่เราต้องการจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งต้องคำนึงถึงทุกๆ ปัจจัยเพื่อให้ได้ราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ได้ยอดขายที่ดีและยังคงมีกำไรสูงนั่นเอง โดยการตั้งราคาสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน เช้น การตั้งราคาเดียวให้กับสินค้าทุกอย่าง, การตั้งราคาให้สินค้าแต่ละประเภทแตกต่างกัน, การตั้งราคาขายส่ง, การตั้งราคาแยกตามขนาด, การตั้งราคาตามน้ำหนัก และการตั้งราคาที่คำนึงถึงหลักจิตวิทยาเช่นการลงท้ายด้วยเลข 9 อย่าง 59, 99 เป็นต้น

ช่องทางการขาย

ช่องทางการขาย (Place) ในกลยุทธิ์ 4p คือ การเลือกช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ช่องทางใหญ่ๆ ได้แก่ช่องทางการขายแบบมีหน้าร้าน และช่องทางการขายแบบออนไลน์ ซึ่งช่องทางการขายทั้ง 2 แบบจะมีสิ่งที่ต้องคำนึงแตกต่างกัน ช่องทางการขายหน้าร้านจะต้องคำนึงถึงทำเลที่ตั้ง ว่าเป็นทำเลที่มีกลุ่มลูกค้ามากน้อยแค่ไหน การเดินทางเป็นอย่างไรบ้าง จะตั้งร้านของตนเองเลย หรือจะเป็นการฝากวางสินค้าในห้างสรรพสินค้า ในขณะที่ช่องทางการขายออนไลน์จะต้องพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์โดยต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่กลุ่มเป้าหมายใช้งานเป็นหลัก

การตลาด

การตลาด (Promotion) ในกลยุทธิ์ 4p คือหัวใจสำคัญในการเพิ่มยอดขายโดยมีอีกชื่อหนึ่งว่าการสื่อสารการตลาด ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การโฆษณาลง ads บนแพลตฟอร์มออนไลน์, การแจกใบปลิว, การประชาสัมพันธ์, การลดราคา, การแถมสินค้า, การให้ลูกค้าทดลองใช้สินค้า และ การออกบูธตามอีเวนต์ต่างๆ เพื่อช่วยสร้างการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ รวมไปถึงส่งเสริมการขายให้ดียิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ 4p ในแต่ละด้าน

การวิเคราะห์ 4p ในแต่ละด้านก็จะต้องมีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไปตามคุณลักษณะของ 4p ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์ 4p ด้านผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องวิเคราะห์ประเภทของสินค้าหรือบริการของคุณก่อนว่าเป็นสินค้าหรือบริการประเภทใด เช่น เป็นสินค้าประเภทจับต้องได้ หรือเป็นสินค้าประเภทจับต้องไม่ได้ เป็นบริการแบบที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับบริการนั้นๆ หรือเป็นบริการที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วม เมื่อวิเคราะห์ 4p ตรงจุดนี้แล้วก็ให้วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์เราต่อไปอีกว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ มีกลุ่มลูกค้าเป็นแบบไหน ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างไร

การวิเคราะห์ด้านราคา

การวิเคราะห์ 4p ด้านราคา คุณจะต้องวิเคราะห์โดยคำนึงถึงทุกปัจจัยที่เราได้กล่าวไปในหัวข้อที่แล้ว โดยจะต้องคำนึงถึงต้นทุนทุกรูปแบบให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดกรณีมาพบต้นทุนแฝงในภายหลังแล้วทำให้เราเสียกำไรที่ควรจะได้ไป รวมไปถึงคำนึงถึงพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มลูกค้าให้ละเอียดว่าราคาประมาณไหนที่จะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเรามากที่สุด และแน่นอนในส่วนของกำไร เราควรจะมีเป้าหมายและแผนการสร้างกำไรที่ชัดเจน เพื่อให้การกำหนดราคาของเรามีมาตรฐานที่เหมาะสมและสร้างผลกำไรได้ในอนาคต

การวิเคราะห์ช่องทางการจำหน่าย

การวิเคราะห์ 4p ด้านช่องทางการจำหน่ายหรือช่องทางการขาย คือการวิเคราะห์ว่ากลุ่มลูกค้าของเรา หรือกลุ่มคนที่อาจกลายเป็นกลุ่มลูกค้าของเราในอนาคตอยู่ในช่องทางการขายแบบใดมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นช่องทางหน้าร้าน หรือช่องทางออนไลน์ และพิจารณาว่าแต่ละช่องทางมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันอย่างไร ช่องทางไหนที่จะส่งผลต่อยอดขายได้มากที่สุด หรือช่องทางไหนแทบไม่มีผลต่อยอดขายเลย พิจารณาหาช่องทางที่เหมาะสมที่สุดและอาจเลือกผลักดันช่องทางที่มีผลมากที่สุดก่อน

การวิเคราะห์ด้านการตลาด

การวิเคราะห์ 4p ด้านการตลาด คุณจะต้องวิเคราะห์ว่าการตลาดในรูปแบบไหนที่จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าของเรามากที่สุด โดยเลือกพิจารณาการตลาดที่จะส่งผลต่อยอดขายหรือการรับรู้แบรนด์ที่ดีของเรามาใช้ ซึ่งควรลำดับความสำคัญของการทำการตลาดให้ดีว่าในช่วงเวลาใด เหมาะกับการทำการตลาดแบบใดมากกว่า หรือการตลาดแบบไหนที่ควรเริ่มทำก่อนเสียตั้งแต่แรก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สรุป

โดยสรุปแล้วการตลาด 4p คือการตลาดแบบผสม 4 ปัจจัยหลักอย่าง ผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการขายและการทำการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายเข้าด้วยกัน โดยวิเคราะห์และคำนึงถึงทุกๆ ปัจจัยอย่างละเอียดเพื่อให้ธุรกิจของเราตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และสามารถสร้างกำไรได้ในยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพิจารณาตั้งแต่พื้นฐานของธุรกิจจึงทำให้การตลาดแบบ 4p ช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนั่นเอง โดยการทำการตลาดแบบ 4p ส่วนของปัจจัยช่องทางการขายในปัจจุบันก็มีรูปแบบการตลาดอย่าง Sale Page ที่เข้ามามีอิทธิพลของยอดขายอย่างก้าวกระโดด หากคุณสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือใช้บริการรับทำ Sale Page สามารถติดต่อได้ที่เบอร์  084-509-5545, 061-924-7449 อีเมล: fastcommerz@gmail.com หรือที่อยู่ 573/104 รามคำแหง 39 แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update