Fastcommerz

Banner สิ่งสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจ

banner design
banner design

การสร้างความน่าเชื่อถือ หรือสร้างแบรนด์ธุรกิจที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภค โปรโมทธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็ว ของหนีไม่พ้นเทคนิคของการสร้าง Banner ที่เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยส่งเสริมโปรไฟล์ และเป็นเครื่องมือทางด้านการตลาดดิจิทัลDigital marketing ในทุกแขนง ให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น แน่นอนว่างานออกแบบแบนเนอร์ ไม่ได้ใช้แค่ความรู้ด้านการตลาดอย่างเดียวแน่นอน แต่ต้องมีทักษะด้าน Banner Design ที่เข้าใจในตัวงานที่ใช้ในแต่ละแบบแต่ละกรณี

สารบัญบทความ

Banner คืออะไร

Banner คือรูปภาพ ที่มีไว้เพื่อใช้ในการตกแต่ง หรือส่งเสริมการขาย ให้กับธุรกิจ ซึ่งอยู่ในหมวดของงานออกแบบกราฟิกและผสมผสานแนวคิดทางการตลาด เพื่อให้ได้รูปภาพที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น แบนเนอร์ เว็บไซต์ ที่มีไว้สื่อสารแนวทางของเว็บไซต์ หรือแบนเนอร์โฆษณาที่ทำหน้าที่เชื้อเชิญให้ผู้คนเข้ามาคลิก และ Banner ก็มีอีกหลายแบบ เช่นหน้าปกยูทูป, Banner โปรไฟล์, Banner โซเชียลมีเดียและอื่น ๆ

Banner มีประโยชน์อย่างไร

แบนเนอร์สวยๆ

ทำให้เกิดความน่าสนใจสำหรับผู้พบเห็น

ด้วยประโยชน์ในการสร้างแบนเนอร์สวยๆ จะทำให้เราสามารถดึงดูดความสนใจในการเชื้อเชิญให้คลิก หรือหยุดดูได้ เราจะเห็นภาพชัดจาก Sale Page ที่จำเป็นต่อการใช้ Banner เป็นส่วนประกอบอย่างยิ่ง เพราะงานออกแบบบางส่วนใช้ Banner เป็นส่วนประกอบกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของตัวงานด้วยซ้ำ ความน่าสนใจของแบนเนอร์จึงเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งรูปแบนเนอร์จะสร้างความดึงดูดได้มากที่สุดในบรรดาเครื่องมือการตลาด

เกิดการรู้จัก Brand

Brand Identity คือตัวตนของแบรนด์ ดังนั้นการที่เราจะแสดงให้เห็นตัวตนหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ ต้องใช้สื่อทางรูปภาพอย่าง Banner ที่สามารถสื่อสารด้วยภาพ และไม่ต้องอธิบายมากมายเหมือนตัวหนังสือ ทำให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจในตัวแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว ว่าต้องการขายอะไร มีบริการอะไรบ้าง มีแคมเปญหรือโปรโมชั่นที่เราชอบหรือไม่ ประกอบกับการออกแบบแบนเนอร์ ที่เป็นธีมแบบเดียวกันเพื่อให้แบรนด์ชัดเจนขึ้น 

สร้างความน่าเชื่อถือ

ด้วย Banner Design เราสามารถสื่อสารกับผู้เข้าชมได้ง่าย รวมไปถึงความน่าเชื่อถือในแง่ของ ภาพที่สื่อให้เห็นว่าแบรนด์ผลิตสินค้ามาจากโรงงาน หรือมีรูปบุคคล อย่างพรีเซนเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญใน Banner เพื่องานโฆษณาหรือช่วยงานขาย ทำให้สามารถปิดการขายได้ ทำให้ผู้เข้าชมตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นมาก แบนเนอร์โฆษณายังสามารถ เพิ่มความน่าเชื่อถือได้ด้วย องค์ประกอบของภาพที่ช่วยการันตีสินค้าได้ Banner จึงสำคัญ

เพิ่มการเข้ามาใช้งานหน้าเว็บไซต์

ด้านงานออกแบบแบนเนอร์ จะดึงดูดความสนใจให้ผู้คนเข้ามาชมเว็บไซต์ ทั้งในแง่ความสวยงาม หรือข้อความบน Banner ที่ช่วยให้ผู้เข้าชมกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น โดยเน้นศิลปะด้านงานขาย และ Banner Design ให้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อันนำไปสู่เว็บไซต์ที่เชื้อเชิญให้ผู้เข้าชมรับบริการ หรือเสพคอนเทนต์ในเว็บไซต์ โดยขึ้นอยู่กับแนวทางการจัดวาง หรือเป้าหมาย วิสัยทัศน์ในการเรียกผู้เข้าชมมารับบริการ ซึ่งแต่งต่างกันไป

แจ้งข่าวสารและโปรโมชั่นต่าง ๆ

Banner มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้บริโภคสูงมาก เพราะตอบสนองต่อผู้ชมรวดเร็ว จึงเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบแบนเนอร์ เพื่อแจ้งข่าวสารสำคัญ หรือสร้างแบนเนอร์โฆษณา ที่ติดโปรโมชั่นเพื่อเชื้อเชิญให้ผู้สนใจเข้ามาชมได้ แน่นอนว่า เนื้อหาใน Banner เหล่านี้จะเน้นตัวหนังสือใหญ่ ๆ และรูปภาพที่สื่อได้ชัดเจน รวมไปถึงการเลือกสีที่ไม่ทิ้งภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ ดังนั้น Banner จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการนำเสนอ

เทคนิคการสร้างความน่าสนใจให้กับ Banner

สามารถสื่อความหมายได้ดี ง่ายดาย

เทคนิคของการสร้าง Banner ที่สื่อความหมายได้ดี และเข้าใจอย่างง่ายดาย คือการปรับเปลี่ยนข้อความให้กระชับ สั้นแต่ยังมีองค์ประกอบที่จะสื่อครบถ้วน อีกทั้งการออกแบบแบนเนอร์ หากเราต้องการให้ข้อความไหนสำคัญในตัว Banner ก็ต้องให้ข้อความนั้นมีความใหญ่กว่า หรือเล่นสีที่แตกต่างจากชุดสี Backgroud เพื่อยกตัวข้อความสำคัญโดดเด่นขึ้นมา ทำให้ผู้ดูอ่านข้อความง่าย เหมือน แบนเนอร์ youtube ในปัจจุบัน

การเล่าเรื่องที่เข้าใจง่าย

คือการเน้นภาพและข้อความที่ผสมผสานกัน เพื่อสื่อสารอะไรบางอย่างได้อย่างชัดเจน เช่น Banner ขายสินค้า ที่จะมีองค์ประกอบหลักคือรูปสินค้า และข้อความที่บ่งบอกว่าสินค้าตัวนี้ชื่ออะไร มีราคาเท่าไหร่ คล้ายกับ แบนเนอร์โฆษณา ที่ต้องการสื่อว่าสินค้าตัวนี้น่าสนใจอย่างไร ด้วยภาพ หรือข้อความ ที่บางครั้ง Banner ก็ไม่ใช่แค่จะเป็นภาพนิ่งเพียงอย่างเดียว เราสามารถออกแบบแบนเนอร์เป็นภาพขยับหรือไฟล์ GIF ได้ด้วย 

การทำให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้นหลัง

เป็นเทคนิคพื้นฐานของงาน Banner Design ที่เราจำเป็นต้องเข้าใจตัวแบรนด์ และสร้างชุดสีสำหรับแบรนด์ออกมา เพื่อที่เราจะได้สามารถออกแบบข้อความและพื้นหลัง โดยใช้พื้นสีที่ตัดกัน แต่ยังคง Banner ที่เป็นแบรนด์ตัวเดียวกันได้ แน่นอนว่าเทคนิคนี้จะถูกใช้งานกับทุก Banner จะยกเว้นแค่บางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนสีไปตามธีมของเทศกาล หรือโปรโมชั่น แต่ความสำคัญก็ยังต้องเป็น Text และ BG ที่มีสีตัดกันเพื่อให้ข้อความเด่น

ดูเรียบง่าย ไม่เกะกะสายตา

แน่นอนว่า Banner ที่มีองค์ประกอบมากจนเกินไป จะทำให้การสื่อสารดูสะเปะสะปะ แม้เราจะมีการเน้นข้อความ หรือทำพื้นหลังที่ตัดกับข้อความมากแค่ไหน แต่ต้องไม่ลืมถึงความกระชับ Banner ที่มีขอบเขตหรือช่องว่างในการจัดวางองค์ประกอบอย่างจำกัด อีกทั้งยังต้องคำนวณถึง Resolution หรือสัดส่วนในการเลือกใช้งาน ว่าเราออกแบบ Banner เพื่อวางตำแหน่งไหน เอาไปทำอะไร ต้องใช้ 1:1 หรือ 3:4 เพื่อออกแบบ

ขนาดต่าง ๆ ของ Banner บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ในความเป็นจริงแล้ว เรามีเครื่องมือในการจัด Layout หรือ CSS ที่ช่วยให้เราสามารถใช้งานเว็บไซต์หน้าเดียวแต่ปรับ Resolution ให้เข้ากันได้กับทุกอุปกรณ์แล้ว แต่หากต้องการรู้งานออกแบบหรือขนาดต่าง ๆ ในเชิงลึกของ Banner เราก็ต้องเรียนรู้เช่นกัน

Mobile Full Page Flex ขนาดที่ 320 x 320 Pixel

เน้นเป็นการใช้สำหรับทำ Banner ที่เป็น Pop-up แบนเนอร์โฆษณา หรือเป็นแบนเนอร์ที่เด้งขึ้นมาเพื่อเซอร์ไพรส์ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ด้วยขนาด 1:1 จะทำให้เราสามารถรับรู้ได้ทั้งภาพและข้อความของ Banner ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องกวาดสายตา อีกทั้ง Banner แนวนี้มักจะเน้นเป็นภาพเคลื่อนไหวอีกด้วย

Large Mobile Banner ขนาดที่ 320 x 100 Pixel

เป็นแบนเนอร์ที่จะแสดงอยู่ช่วงล่างของจออุปกรณ์เคลื่อนที่ มีลักษณะเป็นแนวยาว มีความกว้างกว่า Mobile Leaderboard เป็นแบนเนอร์ที่เน้นการใช้ข้อความ และรูปภาพเป็นสิ่งประกอบ ผู้ที่เข้ามาเห็นจะกวาดสายตาไปตามแนวการอ่านอักษร เน้นความชัดเจน ใช้เวลาแสดงไม่มาก เน้นเชิญชวนให้รีบกด เช่น Banner โปรโมชั่น

Mobile Leaderboard ขนาดที่ 350 x 50 Pixel

เป็น Banner ขนาดเล็ก จัดแสดงอยู่ช่วงล่างของจอ เป็นขนาดที่กำลังดี ไม่เน้นรบกวนผู้ใช้งาน ทำให้เป็นแบนเนอร์ที่ได้รับความนิยมสูง และไม่สร้างความรำคาญให้ผู้ใช้จนเกินไป ทำให้มีโอกาสที่ผู้คนจะกดเข้ามาใช้งานมากขึ้น

ขนาดต่าง ๆ ของ Banner บนเดสก์ท็อป

แบนเนอร์

เนื่องจากการจัดวาง Banner มีขนาดสำหรับเดสก์ท็อปมีอย่างมากมาย ดังนั้นเราจะนำเอาขนาดที่ถูกนำมาใช้บ่อยๆ มายกตัวอย่าง ว่าควรออกแบบแบนเนอร์ที่น่าใช้ยังไง

Billboard ขนาดที่ 970 x 250 Pixel

เป็นแบนเนอร์โฆษณา ที่มีขนาดความกว้างเต็มหน้าจอ แต่ความยาวสั้น ข้อดีคือผู้เข้าชมจะเห็น Banner ได้อย่างชัดเจน และไม่กินพื้นที่จนเกินไป 

Skyscraper ขนาดที่ 120 x 600 Pixel

Banner ทรงสูง อาจจะไม่เห็นบ่อย ๆ แต่นำมาใช้เน้นความแปลกใหม่

Portrait ขนาดที่ 300 x 1050 Pixel

เป็นแบนเนอร์ที่มีความกว้างความยาวที่เหมาะกับการใส่เนื้อหาและรูปภาพลงไปได้อย่างลงตัว สามารถดึงดูดสายตาได้ด้วยงานดีไซน์ที่หวือหวา ขึ้นอยู่กับ Banner Design และจุดประสงค์ของตัวแบรนด์

Square ขนาดที่ 250 x 250 Pixel

เป็น Banner ขนาดยอดนิยมที่ใช้ได้ทั้ง Mobile และ Desktop ทำให้อ่านง่าย จับใจความได้สะดวกรวดเร็ว นำสายตาได้ดี แต่ไม่ได้สะดุดตาจนน่ารำคาญ 

Medium Rectangle ขนาดที่ 300 x 250 Pixel

เป็น Banner ขนาดกว้างเป็นหลัก คล้ายจอทีวี ดึงดูดความสนใจได้ดีมาก เป็นขนาดยอดนิยมอีกขนาดหนึ่งของแบนเนอร์ สามารถใส่ข้อความ หรือรูปภาพ เน้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เป็น Resolution ที่งาน Banner Design จะทำออกมาได้ง่าย 

สรุป

เมื่อเราได้รู้แล้วว่า ความสำคัญของ Banner ในการสร้างโฆษณาหรือการออกแบบเว็บไซต์ จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านงานดีไซน์และการตลาดดิจิทัล เราจึงแนะนำวิธีแก้ปัญหาเรื่องงานออกแบบเหล่านี้ด้วย Fastcommerz ที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานออกแบบการตลาดออนไลน์มากประสบการณ์ และนักออกแบบเว็บไซต์ รับทำ Sale Page ที่สร้างแบนเนอร์ที่ตรงใจ ชวนคลิก ด้วยประสบการณ์จากลูกค้ามากมาย 

Fastcommerz

ที่ตั้ง: 573/104 รามคำแหง 39 แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อสอบถาม:

084-509-5545

061-924-7449

อีเมล: fastcommerz@gmail.com

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update