Fastcommerz

การตลาด Top of Mind Brand แบรนด์สูงสุดในใจลูกค้า

การทำประสบการณ์ลูกค้าให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดจากแบรนด์ของคุณอย่างต่อเนื่อง การใช้กลยุทธ์การตลาด Top Of Mind Brand เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สร้างตัวตนของแบรนด์ตัวเองที่ทรงพลัง เพื่อนำวิธีการนี้นำไปประยุกต์ใช้กับแบรนด์ของคุณนั้น มีความสำคัญในการพิจารณาอะไรบ้าง สามารถดูได้ในบทความนี้

ความสำคัญของ Top of Mind Brand

การทำ Top of Mind Brand

Top Of Mind Brand คือ แบรนด์ในใจที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรก ในยามถูกถามเกี่ยวกับสินค้าที่นิยมใช้หรือนึกถึงมากที่สุดในตลาดเฉพาะนั้น ๆ ยกตัวอย่างในกรณีทำแบบสอบถามในตลาดอาหารฟาสต์ฟู้ดเช่น “เมื่อนึกถึงแบรนด์ร้านไก่ทอดที่คุณชอบบริโภคมากสุด คุณจะนึกถึงแบรนด์ไหนเป็นอันดับแรก?” หากผู้บริโภคให้คำตอบส่วนใหญ่ว่า “Texas” แสดงว่า แบรนด์ Texas เป็นร้านไก่ทอดที่ถูก Top Of Mind Brand ในใจ ต่อกลุ่มเป้าหมายหลายต่อหลายประเภทที่นึกถึงมากที่สุด และเป็นแบรนด์ที่ถูกจดจำเป็นอันดับแรกเหนือกว่าแบรนด์คู่แข่งในส่วนแบ่งตลาด(Market share)ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดอีกด้วย

ซึ่งประโยชน์จากการทำ Top Of Mind Brand สามารถสร้างผลกำไรธุรกิจแบรนด์ของคุณดังนี้

การทำ Marketing มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Marketing ทีี่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ Top of mind awareness เป็นกระบวนการสร้างจุดยืนภายในใจให้ผู้บริโภคนึกถึงเป็นแบรนด์ของคุณเป็นอันดับหนึ่งในด้านธุรกิจเฉพาะอยู่เสมอ โดยการที่จะทำให้กลไกล Top Of mind brand ไปอยู่ภายในใจลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจของคุณต้องสร้างจุดยืนของสินค้าหรือบริการที่มีจุดขายที่แตกต่างจากแบรนด์คู่แข่งได้อย่างชัดเจน

ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่โดดเด่น การสื่อสาร Mood&Tone ที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะขายให้พวกเขาชัดเจน และแบรนด์มีความใส่ใจในการสร้างความสัมพันธุกับลูกค้าในแง่บวก Top Of mind brand จึงเป็นส่วนประกอบที่ทำให้แบรนด์ถูกได้รับการรับรู้ในสายตาผู้บริโภคเป็นอันดับหนึ่ง แม้มีแบรนด์คู่แข่งทำขายสินค้าหรือบริการเพื่อชิงตำแหน่งในใจของผู้บริโภค ลูกค้าของคุณยังคงนึกถึงแบรนด์เป็นอันดับแรกอยู่เสมอ

ได้ Brand Value ที่ดีขึ้น

การทำ Brand Value ให้น่าจดจำ

เมื่อแบรนด์มีกลไกลกการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ที่มีคุณภาพ จะเป็นกระบวนการที่ต่อยอดกลยุทธ์ Top Of mind brand สร้างคุณค่าของตัวแบรนด์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี หากการนำเสนอการโปรโมทสินค้าและบริการภายในแบรนด์ของคุณยังคงใช้แนวคิดหาจุดยืนที่ชัดเจนให้กับธุรกิจตัวเอง พร้อมมีการนำเสนอคอนเท้นต์ที่เพลิดเพลินแก่พวกเขาอยู่ภายในใจอันดับหนึ่งของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ

Top Of mind brand จึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้รับความไว้วางใจแก่ลูกค้า ให้เชื่อมั่นแล้วเกิดทัศนคติที่ดีแก่แบรนด์ได้ ต่อให้แบรนด์ของคุณชาร์ตราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ลูกค้ายังคงจงรักภักดีเลือกซื้อแบรนด์ของคุณมากกว่าคู่แข่งอยู่ดี

โอกาสที่มากขึ้น

โอกาสในด้านการตลาด

Top of Mind มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Top of mind มีผลต่อธุรกิจในแง่ที่ทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยแบรนด์จำเป็นจะต้องมีจุดยืนหรือเอกลักษณ์ที่ชัดเจนจึงทำให้ผู้คนสามารถจดจำแบรนด์นั้นได้โดยทันที ซึ่งในลักษณะนี้จะส่งผลดีต่อแบรนด์สินค้าให้มียอดขายที่มากยิ่งขึ้น แบรนด์เป็นที่รู้จัก มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อตลาด ผู้คนให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้สินค้าและบริการของแบรนด์นี้ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาจะช่วยให้ธุรกิจมีความเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดความประสบสำเร็จ

ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จใน Top Of Mind Brand

โดยทั่วไป การทำกลยุทธ์ Top Of Mind Brand จะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อแบรนด์ของคุณเข้าไปอยู่ในตลาดมานานมากกว่าเท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว แบรนด์ธุรกิจขนาดเล็กที่เริ่มต้นเข้าตลาดก็สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึก Top Of Mind Brand ได้เหมือนกัน โดยทางเรามีเทคนิคมานำเสนอ 4 วิธีการดังนี้

การเพิ่ม Brand Visibility

ได้ Brand Visibility ที่เพิ่มขึ้น

การทำกลยุทธ์ Top Of Mind Brand เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวิธีการมองเห็นของแบรนด์(Brand Visibility) ให้ติดตลาดพื้นที่ธุรกิจนั้น ๆ โดยใช้วิธีโปรโมทสินค้าและบริการดังนี้

  • การทำ SEO(Search Engine Optimization) ใน Web search อย่าง Google โดยใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายที่นิยมเป็นคำค้นหามากที่สุด ให้ลิ้งค์หน้าเว็บแบรนด์ของคุณขึ้นหน้าแรกเป็นอันดับหนึ่งจากการเซิร์ด ด้วยวิธีทำ SEO สายขาว
  • การทำ Real-Time Content ใน Platform Social Media ที่นำประเด็นข่าวร้านที่ฮือฮาในสังคมชาวเน็ต มาทำคอนเท้นต์เพื่อสร้างกระแสให้กลุ่มเป้าหมายจดจำและเกิดการ Top Of Mind Brand ภาพลักษณ์ของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

สร้างประสบการณ์ที่พิเศษให้กับลูกค้า

การทำ Top Of Mind Brand ให้ลูกค้าจดจำนั้น ต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีและพิเศษให้กับลูกค้าอีกด้วย เช่น

  • การทำแบบสอบถาม(Research)เพื่อดูทัศนคติของลูกค้าต่อแบรนด์ของคุณนั้นมีความรู้สึกในทางแบบไหน เพื่อนำผลประกอบการทำวิจัยนี้ไปพัฒนาการผลิตคอนเท้นต์ที่มีคุณภาพในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การเข้าใจเส้นทางของผู้บริโภค (Customer Journey) เป็นกระบวนการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้านั้นมีจุดเริ่มต้นการรับรู้ตัวตนของแบรนด์และจุดหมายปลายทางหลังใช้แล้วมีความรู้สึกอย่างไร
  • การทำ CRM (Customer Relationship Management) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและแบรนด์ให้เกิดความใกล้ชิดและความพึงพอใจต่อการใช้สินค้าและบริการให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี

ออกแบบการตลาดอย่างสร้างสรรค์

การทำการตลาดที่ไม่เหมือนใคร

การตลาดในยุคดิจิตอลออนไลน์ที่ติดเล่นกระแส และต้องปรับตัวกับทัศนคติของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามกระแสตลอดเวลานักการตลาดควรคิดกลยุทธ์ Top Of Mind Brand ผสมกับการรังสรรค์คอนเท้นต์ใหม่ ๆ ที่นำเสนอแล้วน่าสนใจและสอดคล้องความต้องการของตัวผู้บริโภคได้อย่างลงตัว เช่น การทำตลาดในแพลตฟอร์ม Metaverse เพื่อโปรโมทสินค้าและบริการในรูปแบบเสมือนจริง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้งานรับชมที่เข้าถึงมากขึ้น เป็นต้น

การทำโฆษณาแบบ OmniChannel

การทำโฆษณาโดยยึด Omni Channel

การทำกลยุทย์ Top Of Mind Brand โดยใช้ OmniChannel เป็นการสร้างช่องทางการซื้อ-ขายหลากหลายเครือข่ายในเน็ตเวิร์ด เพื่อให้ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงแหล่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้ง่าย และสะดวกแก่การค้นหาอย่างรวดเร็ว

การวัดผลของ Top of Mind ดูได้จากอะไรบ้าง

การวัดผลของ Top of Mind สามารถดูได้จากหลายๆ อย่าง ดังต่อไปนี้

  • เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแบรนด์หรือสินค้าที่ผู้คนมักนึกถึงอันดับแรก
  • ความแตกต่างเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกัน
  • ชื่อเสียงของแบรนด์
  • คุณภาพของสินค้าของแบรนด์ที่ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปให้ความน่าเชื่อถือ

ใช้ Sale Page เป็นหนึ่งในหน้าที่น่าจดจำของผู้บริโภค

นอกจากกลยุทธ์ Top Of Mind Brand ที่ช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นที่น่าจดจำแก่ผู้บริโภคในเชิงบวกแล้ว การทำ Sale page มาเป็นเครื่องมือเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการควบคู่กับการทำ Top Of Mind Brand สามารถทำให้การขายของคุณเป็นเรื่องง่ายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย Fastcommerz

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Sale Page โดยออกแบบสินค้าให้สวยงามด้วย template สำเร็จรูป มีระบบหลังบ้านที่ช่วยจัดการออเดอร์ลูกค้าให้เป็นระเบียบ อีกทั้งมีระบบยิงแอดข้ามแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ทุกเน็ตเวิร์ด พร้อมเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายช่องอื่น เพื่อเป็นผลประกอบการในการพัฒนาคอนเท้นต์ครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้น และปิดการขายภายใน เว็บไซต์หน้าเดียว ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมใช้อุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบัน ให้เกิดภาวะ Top Of Mind Brand ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สรุป

บทสรุปการทำ Top of Mind Brand

การทำให้กลยุทธ์ Top Of Mind Brand ให้ประสบความสำเร็จสูงที่สุด คือการหาจุดยืนของตัวตนของแบรนด์ที่แน่นอน เพื่อนำสื่อสิ่งนี้ไปนำเสนอแก่กับกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ เพื่อให้เกิดความประทับใจและการซื้อ-ขายได้อย่างต่อเนื่อง

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update