Fastcommerz

การสร้าง Branding วิธีที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่จดจำ

branding
branding

ก้าวแรกสำหรับคนที่อยากมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองให้ประสบความสำเร็จ สิ่งที่คุณจะต้องรู้คือ การสร้าง Branding ซึ่งเจ้าของแบรนด์ควรจะต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นทำแบรนด์สินค้า และทำอย่างต่อเนื่องเรื่อย ๆ เพื่อสร้างความน่าจดจำ และภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่อลูกค้า โดยในปัจจุบันการโปรโมทธุรกิจเพื่อสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าจดจำก็สามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok หรือ YouTube เป็นต้น   

ดังนั้นการสร้าง Branding ให้ประสบความสำเร็จ คือ การทำให้ลูกค้านึกถึงแบรนด์สินค้าของคุณเป็นอันดับแรก เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าในหมวดหมู่เดียวกันกับแบรนด์สินค้าของคุณ ยกตัวอย่างเช่น หากลูกค้าต้องการจะซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสักเครื่อง ลูกค้าอาจนึกถึง Apple เป็นต้น ซึ่งกลยุทธ์การยุทธ์การสร้าง Branding ที่จะช่วยให้ลูกค้านึกถึงสินค้าคุณเป็นอันดับต้น ๆ เราเรียกว่า Top of Mind Brand

สารบัญบทความ

Branding คืออะไร

Branding คือ ตราสินค้า โลโก้สินค้า หรือสิ่งที่แสดงให้ลูกค้าสามารถจดจำตัวสินค้า และลักษณะของธุรกิจได้ ดังนั้นการสร้าง Branding ของธุรกิจจึงเป็นเรื่องสำคัญ ในช่วงแรกของการทำธุรกิจมีเจ้าของแบรนด์หลายคนให้ความสำคัญในการสร้างแบรนด์เป็นอย่างมาก เพื่อสร้างความแตกต่าง และเอกลักษณ์ให้ผู้คนสามารถจดจำได้ว่าธุรกิจของแบรนด์นั้นขายสินค้าแบบไหน และมีภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างไร

นอกจากนี้การสร้าง Branding ยังนำไปสู่ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือของตัวแบรนด์ด้วย รวมถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ยังสามารถสื่อถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ด้วยว่าแบรนด์สินค้าเหล่านี้เหมาะกับลูกค้าในกลุ่มใด ซึ่งในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มีสินค้าหลายอย่างทั้งในท้องตลาดทั่วไป และในตลาดออนไลน์ต่างก็มีการสร้าง Branding ให้กับแบรนด์สินค้าของตนเองทั้งนั้น

Branding สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

แบรนด์สินค้าที่ประสบความสำเร็จ และได้ส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่ มักจะมีการวางแผนการสร้าง Branding ที่ดี ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น และมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ นอกจากนี้การสร้าง Branding ยังมีส่วนช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณได้ไม่ยาก โดยการสร้าง Branding จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจดังต่อไปนี้

branding marketing

สร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์

การสร้างแบรนด์จะช่วยสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้ลูกค้าสามารถจดจำ หรือนึกถึงแบรนด์ได้ง่าย โดยอาจใช้การออกแบบโลโก้ การออกแบบเว็บไซต์ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งการโฆษณาก็เช่นกัน ซึ่งหากคุณสามารถสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่โดดเด่นได้ก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะจดจำแบรนด์ของคุณ และตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์คุณได้ไม่ยาก

สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

การสร้างแบรนด์อาจมีส่วนช่วยให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์ได้ อย่างเช่น การสื่อสารแนวคิด หรือนโยบายของแบรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สามารถส่งเสริมประสบการณ์ที่ได้ให้กับลูกค้าได้ทั้งก่อนซื้อสินค้า และหลังซื้อสินค้า นอกจากนี้ถ้าหากมีการบริการที่ดี หรือมีการทำ CRM อย่างสม่ำเสมอก็อาจจะช่วยให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์ได้

เข้าใจกลุ่มลูกค้า

การที่คุณจะสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นจะต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของแบรนด์ให้ดีก่อน ไม่ใช่แค่ข้อมูลทั่วไป อย่างเช่น เพศ อายุ หรือที่อยู่เท่านั้น แต่การสร้างแบรนด์จะช่วยให้คุณได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่เราเรียกกันว่า Customer Insight โดยจะเป็นข้อมูลจำพวก ความสนใจ ไลฟ์สไตล์ หรือพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เป็นต้น

การสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์

การสร้างแบรนด์ที่ดีจะช่วยให้แบรนด์ดูมีความน่าเชื่อถือ และดูมีคุณค่ามากขึ้น ถ้าหากแบรนด์ของคุณมีแนวคิดของแบรนด์ที่ชัดเจน และสามารถสื่อสิ่งเหล่านั้นออกมาถึงลูกค้าได้ ก็จะช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในแบรนด์ของคุณได้ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบแบรนด์ที่มีความโปร่งใสทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้า และราคา

การเลือก Persona ของแบรนด์

ในการทำแบรนด์คุณจะต้องเลือก Persona ของแบรนด์เพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่ง Persona ก็เปรียบเสมือนคอนเซ็ปต์ หรือบุคลิกของแบรนด์ที่จะมอบให้แก่ลูกค้าหากลูกค้าซื้อสินค้า และบริการของแบรนด์ โดยการเลือก Persona ที่ดีจะมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล Insight ของลูกค้า เพื่อให้แบรนด์นำเสนอประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

ความแตกต่างของ Branding กับ Marketing

ถึงแม้ว่าการสร้าง Branding จะมีความคล้ายคลึงกับการทำ Marketing ก็ตาม แต่การสร้าง Branding จะเน้นไปทางการสร้างฐานลูกค้าอย่างมั่นคงระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าจดจำแบรนด์สินค้า และมีความเชื่อมั่น รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ ดังนั้นความแตกต่างของการทำ Branding และ Marketing จะมีดังต่อไปนี้ 

เป้าหมาย

เป้าหมายของ Branding จะเน้นการสร้างตัวตนของแบรนด์ และภาพลักษณ์ต่อลูกค้าในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนทำให้ลูกค้าเกิด Brand loyalty และ Brand Awareness แต่เป้าหมายของ Marketing จะเน้นในเรื่องของการสร้างยอดขาย และการสร้างแคมเปญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยอดขาย 

กลยุทธ์การสื่อสาร

การสร้าง Branding จะให้ความสำคัญต่อการสื่อสารที่ทำให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์สินค้า และทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกประทับใจต่อแบรนด์ ซึ่งจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์ของคุณมีความโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่น แต่สำหรับ Marketing จะเน้นสื่อสารในเรื่องของกิจกรรมทางการตลาดที่งเสริมการขาย ไม่ว่าจะเป็น โปรโมชั่น หรือแคมเปญต่าง ๆ เป็นต้น

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

สำหรับ Branding จะเน้นสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้าในระยะยาวที่ทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์ หรือที่เราเรียกว่า Brand Loyalty ซึ่งจะนำมาซึ่งการซื้อสินค้าซ้ำ ๆ โดยที่ทางแบรนด์ไม่จำเป็นต้องทำการตลาด แต่ถ้าในทาง Marketing จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่กระตุ้นให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้ง เช่น การแจ้งข้อดีของสินค้า และโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น

สิ่งที่สำคัญต่อแบรนด์และธุรกิจ

ในส่วนของการสร้าง Branding เจ้าของแบรนด์จะต้องกำหนดภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รูปลักษณ์ของสินค้า หรือแม้แต่สโลแกนของสินค้าก็ด้วย ซึ่งจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์เป็นสิ่งที่เจ้าของแบรนด์ควรให้ความสำคัญ 

แต่สำหรับ Marketing หากตัวแบรนด์ไม่สร้างสามารถสร้างความน่าจดจำต่อลูกค้าได้ อาจจะเลือกทำการตลาดมาเสริมเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อให้แบรนด์บรรลุเป้าหมายตามยอดขายที่ต้องการ

ขั้นตอนการทำ Branding

หากใครเริ่มมองเห็นความสำคัญของการสร้าง Branding และอยากให้ธุรกิจของคุณมีการเริ่มต้นที่ดี นี่คือขั้นตอนการทำ Branding ที่เราจะมาแนะนำให้คุณได้ฟัง

การหาข้อมูลตลาด

ในช่วงเริ่มต้นของการทำ Branding สิ่งสำคัญเลยคือ การหาข้อมูลทางการตลาด หรือที่เรียกกันว่า Marketing Research หากคุณอยากขายสินค้าอะไร การเข้าใจถึงความต้องการ และความชอบของลูกค้า หรือผู้บริโภคก็จะช่วยให้คุณมีชัยไปกว่าครึ่ง 

การทำกลยุทธ์ของแบรนด์

เมื่อคุณได้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าแล้วจากการทำ Marketing Research ให้นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อทำกลยุทธ์ของแบรนด์ (Branding Strategy) ต่อ ซึ่งการทำกลยุทธ์ของแบรนด์จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ระยะยาวได้ โดยกลยุทธ์การสร้างแบรนด์จะมีด้วยกัน 4 รูปแบบ ได้แก่ Storytelling, Brand Voice, Brand Design และ Brand Values 

การสร้างภาพจำของแบรนด์

ขั้นตอนต่อไปคือ การทำให้ลูกค้าเกิดภาพจำในแบรนด์สินค้า ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบโลโก้ การใช้สโลแกน การใช้แพคเกจจิ้ง หรือการโฆษณา ซึ่งหากคุณสร้างความโดดเด่นให้กับสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ และมีทิศทางไปในทางเดียวกันได้ ก็จะช่วยให้แบรนด์ของคุณถูกจดจำโดยผู้บริโภคได้เร็วมากยิ่งขึ้น 

การสร้างการรู้จักแก่ลูกค้า

เมื่อคุณสร้างภาพจำให้แก่ลูกค้าได้แล้ว ในขั้นตอนสุดท้ายคุณจะต้องทำให้ลูกค้าเกิดความรับรู้ต่อแบรนด์ หรือที่เรียกกันว่า Brand Awareness ซึ่งจะหมายความว่า ลูกค้าจะนึกถึงชื่อแบรนด์ของคุณเป็นอันดับต้นๆ ถ้าหากนึกถึงสินค้าในกลุ่มธุรกิจของคุณ โดยในขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีของแบรนด์กับผู้บริโภค ซึ่งถ้าหากคุณทำสำเร็จแบรนด์ของคุณจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากขึ้น

การทำ Branding มีกลยุทธ์อย่างไร

เมื่อคุณพอทราบขั้นตอนการสร้าง Branding อย่างคร่าวๆ แล้ว สิ่งที่จะช่วยผลักดันให้การทำ Branding ของคุณสำเร็จคือ คุณจะต้องมีกลยุทธ์ที่ดีเพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกอินกับแบรนด์สินค้าของคุณ โดยกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ Branding Strategy จะมีดังต่อไปนี้  

branding Strategy

กลยุทธ์ Brand design

Brand Design คือการสร้างกลยุทธ์ในเรื่องของภาพลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้ รูปทรงผลิตภัณฑ์ ฉลาก สี บรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งตัวเว็บไซต์ของแบรนด์ด้วยเช่นกัน โดยสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้บริโภค และสร้าง First Impression ที่มีต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้นเจ้าของแบรนด์จะต้องทำการบ้านในเรื่อง Brand Design เป็นอย่างดี เพื่อให้รูปลักษณ์ของแบรนด์โดนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  

กลยุทธ์ Brand value

กลยุทธ์ Brand Value คือการสร้างค่านิยมให้กับแบรนด์สินค้า ซึ่งการสร้างความนิยมที่ตรงใจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ จะช่วยให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ และอาจทำให้แบรนด์ดูโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่ง ถึงแม้ว่าการสร้าง Brand Value จะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่มันสามารถสร้างความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ได้ในระยะยาว 

กลยุทธ์ Brand voice

Brand Voice คือการทำกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ผ่านเสียง หรือคำพูด โดยแบรนด์จะต้องคำนึงว่าควรใช้น้ำเสียง Context และลักษณะการพูดแบบไหนที่จะเหมาะสมกับภาพลักษณ์ และค่านิยมของแบรนด์ ซึ่งกลยุทธ์การทำ Brand Voice จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์มีตัวตนเป็นรูปธรรม และสามารถจับต้องได้ ไม่ว่าแบรนด์สินค้าของคุณจะเป็นธุรกิจแบบ B2B หรือ B2C ก็สามารถนำกลยุทธ์นี้มาใช้ได้

กลยุทธ์ Storytelling

เรื่องราวของแบรนด์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความรู้สึก และมุมมองของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ได้ โดยเรื่องราวของแบรนด์ที่นำมาใช้ในกลยุทธ์ Storytelling ก็ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของแบรนด์ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจ ความเชื่อ ค่านิยม และแนวคิดของแบรนด์ ที่หากสื่อออกมาได้เข้าถึงลูกค้า ก็จะทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกร่วม หรืออินไปกับแบรนด์ด้วย

สรุป

การสร้าง Branding ในยุคที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงคงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าหากคุณนำเทคโนโลยีทางการตลาดมาช่วยในการสร้าง Branding ด้วยก็อาจช่วยให้แบรนด์ของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น โดยทาง Fastcommerz มีบริการช่วยคุณทำการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Sale Page หรือการทำเว็บไซต์ พร้อมทั้งช่วยโปรโมทแบรนด์ของคุณผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา และดูแลระบบหลังบ้านให้คุณ คุณสามารถนำข้อมูลจากระบบหลังบ้านมาวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อสร้าง Branding ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ หากสนใจสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ตามข้อมูลติดต่อด้านล่าง 

  • ที่ตั้ง: 573/104
  • รามคำแหง 39
  • แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง
  • กรุงเทพมหานคร 10310
  • ติดต่อสอบถาม:
  • 084-509-5545
  • 061-924-7449
  • อีเมล: fastcommerz@gmail.com

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update