Fastcommerz

Customer Data Platform(CDP) คลังข้อมูล Online กำหนดทิศทางแบรนด์ได้ตรงจุด

CDP คือ อะไร ? ซอฟต์แวร์ที่ถูกกล่าวว่าเป็น มันสมองการตลาด ในยุคดิจิตอล ที่นักการตลาดนิยมใช้เก็บจำนวนข้อมูลลูกค้าที่เก็บได้ เรียกว่าอะไร ? ทาง Fastcomerz จะมาอธิบายกระบวนการทำงานของ Customer Data Platform หรือ CDP Platform ได้ในบทความนี้

Customer Data Platform ระบบเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ คืออะไร

CDP หรือ Customer Data Platform คือ ระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการข้อมูลลูกค้าจากพื้นที่เน็ตเวิร์ดจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ให้ถูกรวบรวมเป็นฐานข้อมูลใหญ่ แล้วนำข้อมูล CDP นี้ไปวิเคราะห์ผลประกอบการทำการตลาดออนไลน์ตั้งแต่ พฤติกรรม (Behavior) การปฎิสัมพันธ์ (Conversion) จำนวนผู้ชมคนเดิมที่ชมโฆษณาซ้ำ (Impression) และอื่น ๆ ไปเป็นดัชนีในการศึกษาเส้นทางผู้บริโภค
(Customer Journey) เพื่อนำไปพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจของคุณในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Customer Data Platform มีไว้ทำอะไร

รู้จัก Customder Data Platform

กลไกล CDP คืออะไรบ้าง ถึงเป็นซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้กันในระบบหลังบ้านได้ทุกจุด โดยประโยชน์การใช้ Customer Data Platform หลัก ๆ มี 2 ข้อดีมีดังนี้

เก็บข้อมูลไว้ในที่เดียว

ระบบ Customer Data Platform เป็นหนึ่งในเครื่องมือ Marketing Automation ที่มุ่งเน้นเก็บข้อมูลโปรไฟล์และพฤติกรรมจากลูกค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ที่แบรนด์นำเสนอโฆษณาสินค้าแคมเปญ กิจกรรม หรือการประชาสัมพันธ์ได้ยิงแอดไว้ ถูกรวมเป็นข้อมูล CDP คลังชุดใหญ่ในระบบหลังบ้านไว้ในที่เดียวแบบเรียลไทม์ เพื่อเป็นฐานดัชนีข้อมูลที่ทางนักการตลาดสามารถเอาเป็นแบบพัฒนาแบรนด์ต่อในอนาคตได้เรื่อย ๆ แล้วนำข้อมูล CDP Platform นี้ไปประยุกต์ใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ ได้ทุกจุดมากขึ้น

ง่ายสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้า

การจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างง่าย

การรวบรวมชุดข้อมูล CDP ช่วยทำให้แบรนด์ของคุณค้นพบกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะ (Segmentation) เฉพาะที่แตกต่างออกไป โดยการแบ่งกลุ่มของลูกค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การใช้ระบบฐานข้อมูลของ Customer Data Platform คัดแยกออกเป็นจำนวนกลุ่มผู้บริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ กลาง และเล็กลงมา เพื่อให้นักการตลาดโฟกัสกับกลุ่มเป้าหมายลักษณะเฉพาะกลุ่มใหญ่ที่สุด แล้วนำฐานข้อมูลนี้ CDP ไปเป็นเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจออนไลน์แบบมีทิศทาง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ที่มีโอกาสได้กำไรมากที่สุด

ข้อดีที่เด่นชัดของระบบ CDP

จุดเด่นที่เห็นได้ชัดจากการใช้ระบบ CDP มี 3 ข้อดี ดังนี้

องค์กรสามารถบริหารได้ง่าย

การใช้ประโยชน์จาก CDP ช่วยทำให้การทำงานภายในขององค์กรสามารถรวบรวมข้อมูลจากทุกช่องทางได้อย่างมีระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) จากการค้นคว้าแบบวิจัยด้วยทรัพยากรของคุณเอง หรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแหล่งอ้างอิงบนโลกออนไลน์หรือออฟไลน์ ให้ถูกคัดกรองเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุม สามารถนำ CDP นี้ไปประกอบเป็นข้อมูลเส้นทางผู้บริโภค (Customer Journey) ในการค้นหากลุ่มเป้าหมายช่องทางใหม่ๆ อีกด้วย 

ได้เก็บข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าสำหรับการวิเคราะห์

การใช้ CDP เก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้แบรนด์ของคุณทราบข้อมูลเฉพาะ (Descriptive Data) ในการสร้างยอดขายได้อีกหนึ่งกลยุทธ์ เนื่องจากช่วงเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภคจากตามช่องทางออนไลน์กับออฟไลน์ แล้วนำมาสรุปผลเป็น Dashboard จะทำให้คุณรับทราบผลวิเคราะห์จากคำตอบผู้บริโภคหลายๆ กลุ่ม โดยมีตั้งแต่ความต้องการกลุ่มใหญ่ จนไปถึงกลุ่มขนาดกลางและเล็ก หากคุณสามารถเจาะกลุ่มตลาดกลุ่มใหญ่ได้สำเร็จ ก็สามารถตั้งเป้าหมายทำการตลาดกลุ่มลูกค้าเฉพาะได้ภายหลัง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว พร้อมมีแผนตั้งรับในอนาคต 

การเก็บข้อมูลเป็นระเบียบสามารถช่วยป้องกันข้อมูลรั่วไหล

เพราะ CDP สามารถขจัดข้อมูลที่ตกหล่นปลายทาง ให้ถูกเรียบเรียงในฐานข้อมูลแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแบรนด์คุณเอง หรือข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ซอฟต์แวร์ CDP ติดตาม เก็บ และสรุปข้อมูลได้อย่างแม่นยำ เพราะเป็นเครื่องมือดิจิตอลที่นักการตลาดทุกคนใช้เป็นตัวชี้แนวทางการทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลที่มีหลักการ และลดภาระการทำงานที่ซ้ำซ้อนหันมาพึ่งอุปกรณ์จัดระเบียบข้อมูลอย่างมีระเบียบ มิดชิด ป้องกันข้อมูลรั่วไหลได้อย่างปลอดภัย

Customer Data Platform มีกระบวนการทำงานอย่างไร

หน้าที่การใช้ระบบ CDP คืออะไร โดยมีหลักการทำงานที่เห็นได้ชัดคือ การรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากแพลตฟอร์มที่ได้ยิงแอดหรือผลิตคอนเทนต์ไว้ แล้วใช้ CDP เก็บข้อมูลของผู้บริโภคที่ทำการปฎิสัมพันธ์ แล้วคัดกรองแยกโปรไฟล์แต่ลงยูสเซอร์ แบ่งออกเป็นกลุ่มลักษณะเฉพาะ เมื่อกลไกล Customer Data Platform ได้ทำการคัดแยกกลุ่มลูกค้าตามลักษณะ นักการตลาดสามารถเลือกกลุ่มชุดลูกค้าที่มีประชากรศาตร์ที่ใหญ่ที่สุด มีความต้องการที่คล้ายคลึงเหมือนกัน เป็นข้อมูล CDP แบบดัชนีในการวิเคราะห์การพัฒนากลยุทธ์การผลิตคอนเทนต์ในอนาคตได้อย่างมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น และสามารถหาโอกาสการปิดยอดขายจากการเลือกประชากรกลุ่มนี้ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

ยกตัวอย่างเครื่องมือ CDP ที่นิยมในตลาด

เครื่องมือ CDP ยอดนิยมในการทำการตลาดออนไลน์ 2022 มี 5 ซอฟต์แวร์ ดังนี้

Segment

โปรแกรม CDP Segment

Segment หนึ่งในเทคโนโลยีจาก Matech ที่มีฟังก์ชันรวบรวมข้อมูลประเภท primary data ได้ทุกช่องเน็ตเวิร์กผ่าน Javascript เพียงเก็บข้อมูลง่ายๆ โดยเข้าโปรแกรมแล้วกดปุ่มคลิก CTAs ตรง Visual Tagger ก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่คุณเลือกไว้ง่ายๆ 

Microsoft Dynamics 365 Customer Insights

โปรแกรม Microsoft Dynamic 365 Customer Insight

Microsoft Dynamics 365 Customer Insights หนึ่งในโปรแกรม CDP เจ๋งๆ จากแบรนด์ซอฟต์แวร์รุ่นเก๋าของ Microsoft ที่มีฟังก์ชันพิเศษ สามารถติดตามการทำคอนเทนต์ แคมเปญ การขาย และพฤติกรรมการทำธุรกรรมออนไลน์ของลูกค้า ให้แปลเปลี่ยนมาเป็นข้อมูลเชิงลึกได้อย่างชาญฉลาด เพื่อให้คุณสามารถตั้งกลยุทธ์ในการดึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ มาเป็นลูกค้าของคุณได้ในอนาคต

Listrak

โปรแกรม CDP Listrak

Listrak สุดยอดโปรแกรม CDP ที่มีฟังก์ชันติดตามข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคตั้งแต่ การสำรวจข้อมูล โปรไฟล์แบบรายบุคคล และการคาดการณ์แนวทางแผนการตลาดของคุณในอนาคต เพื่อให้คำชี้แจงที่สร้างโอกาสเพิ่มยอดขายธุรกิจของคุณให้ได้กำไรมากที่สุด 

Insider

โปรแกรม Insider

Insider โปรแกรมจากโลกเน็ตเวิร์กยุค 3.0 Insider ซอฟต์แวร์อัจฉริยะด้วยฟังก์ชัน AI ในการคาดการณ์แผนธุรจกิจอนาคตได้อย่างชาญฉลาด แม้เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กออนไลน์หรืออฟไลน์ เครื่องมือ CDP ตัวนี้ สามารถรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น มาสรุปเรื่องราวเป็นกราฟ Dashboard แบบเรียลไทม์

Bloomreach

โปรแกรม Bloomreach

Bloomreach โปรแกรมส่งเสริมการทำ CDP โดยเฉพาะ มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลทุกเชื่อมต่อประสานงานกันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาด Muti channeling หรือ Omni channeling ตัวซอฟต์แวร์นี้สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงของคุณ มาโฟกัสเป็นเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

Customer Data Platform มีกลไกลการดำเนินงาน ต่างจาก CRM อย่างไร

โดยทั่วไป ระบบการทำงานของ Customer Data Platform(CDP) จะมุ่งเน้นเก็บข้อมูลโปรไฟล์ และพฤติกรรมของลูกค้าจากการเข้าเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่มีการโปรโมทตั้งแต่ต้น แต่ในการทำงานของ Customer Relationship Management (CRM) จะทำการเก็บข้อมูลลูกค้าก็ต่อเมื่อยูสเซอร์ได้ทำการติดต่อการซื้อ-ขาย สอบถาม กับทีมงานฝ่ายซื้อขายเท่านั้น

ให้ Sale page เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการข้อมูลลูกค้าของคุณ

หากคุณที่กำลังใฝ่หาโปรเแกรม CDP สำหรับการทำ Marketing Automation ที่รวบรวมอุปกรณ์การตลาดออนไลน์ตั้งแต่ การยิงแอด การโฆษณาสินค้า เป็นหน้าร้านออนไลน์ไปยังแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงเป็นฐานคลังข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ที่สามารถรายงานผล Dashboard แบบเรียลไทม์ได้ไม่มีสะดุด ลองใช้ Sale Page ของ Fastcomerz ที่รวบรวมการทำธุรกิจออนไลน์อย่างซอฟต์แวร์ CDP ที่มีกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ให้เป็นเรื่องง่าย

 ด้วยระบบ Sale Page รองรับช่องทางสื่อการขาย โปรโมท หรือแบ่งปันคอนเทนต์ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้ในเว็บเดียว พร้อมมีระบบ CDP ที่ทันสมัยสามารถเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายได้ครบทุกอณู พร้อมจำแนกแบ่งกลุ่มได้ชัดเจน รายงาน สรุปผล กำหนดทิศทางที่จบการทำงานภายในเว็บไซต์หน้าเดียว

สรุป

การใช้งาน CDP เพื่อจุดหมายที่ยืนยาว

การใช้ระบบ Customer Data Platform เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป้าหมายแบรนด์ ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์การทำธุรกิจออนไลน์ที่ช่วยเสริมสร้างทิศทางการก้าวหน้าของแบรนด์ให้เติบโตในระยะยาว แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการใช้ CDP คือการใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ หรือการเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง Metaverse มาประยุกต์การใช้งานเพื่อให้ระบบ CDP แบรนด์ของคุณมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำมากขึ้นให้ได้ประโยชน์การเข้ากำไรให้มากที่สุด 

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update