Fastcommerz

Facebook Ads มีกี่ประเภท เลือกใช้แบบไหนดี ?

Facebook Ads มีกี่ประเภท เลือกใช้แบบไหนดี ?

โฆษณาบนFacebook นั้นไม่ได้มีเพียงแค่รูปแบบเดียว เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีหลากหลายวัตถุประสงค์ในการโฆษณาก็ยังมีหลายประเภทอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การสร้างการรับรู้ การสร้างการพิจารณา การทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีบทบาทกับโฆษณา และ การสร้างคอนเวอร์ชั่นให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ประเภทของโฆษณาเฟสบุ๊ค มีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่

Image Ads การโฆษณาด้วยรูปภาพ

โฆษณารูปแบบที่ใช้ภาพเกี่ยวกับแบรนด์ หรือ สินค้าซึ่งสามารถเลือกให้โฆษณา

แสดงรูปภาพบนฟีดข่าวได้แล้วยังสามารถเพิ่มข้อความอธิบายได้ ซึ่งไม่ควรให้เกิน 30 ตัวอักษร

ประเภทของไฟล์ภาพที่แนะนำ : ไฟล์ JPG หรือ PNG

อัตราส่วนภาพที่แนะนำ : 1:1 (1080 x 1080 px) หรือ 1.91:1 (1080 x 565 px)

ข้อดีของโฆษณา : เข้าใจง่าย แสดงให้เห็นรูปของแบรนด, สินค้าได้อย่างชัดเจน

เหมาะสำหรับ : โปรโมทสินค้า สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์

Video Ads การโฆษณาด้วยวิดีโอ

 

รูปแบบของโฆษณาที่จะช่วยในการนำเสนอสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

และยังสร้างการจดจำได้ง่าย อาจจะใช้วิดิโอที่มีทั้งภาพ และ เสียงเพื่อความน่าสนใจ ควรใช้วิดีโอสั้นๆ เพื่อความกระชับ

อัตราส่วนของวิดีโอที่แนะนำ : ฟีดข่าว (4:5) สตอรี่ (9:16) และ สตรีม (16:9)

ข้อดีของโฆษณา : ดึงดูดความสนใจ เข้าใจได้ง่ายไม่จำเป็นต้องใช้ข้อความ

เหมาะสำหรับ : ทำให้คนรู้จักแบรนด์,สินค้าเรามากยิ่งขึ้น โน้มน้าวใจลูกค้า

Carousel Ads โฆษณาด้วยภาพสไลด์

โฆษณารูปแบบของสไลด์แสดงรูปภาพ และ วิดีโอ ที่ช่วยให้แสดงรูปภาพ วิดีโอต่างๆ ได้หลายๆชิ้นในโฆษณาตัวเดียว (ภาพ/วิดีโอตั้งแต่ 2 ขึ้นไป) ซึ่งแต่ละภาพ หรือ วิดีโอก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ได้ ทำให้สามารถเล่าเรื่องราวที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกันได้

อัตราส่วนของวิดีโอที่แนะนำ : 1.91:1

ข้อดีของโฆษณา : สามารถดึงลูกค้าไปยังลิ้งค์ หรือ เว็บไซต์เพิ่มเติมได้ และ สามารถเข้าถึงสินค้าได้หลากหลายชนิด

เหมาะสำหรับ : ใช้ในการแสดงสินค้าที่ต้องการแนะนำหรือโปรโมท และ ใช้ในการเล่าเรื่อง อีกทั้ง

แสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกัน

Collection Ads โฆษณาแบบคอลเลกชั่น


โฆษณารูปแบบของรูปภาพ หรือ วิดีโอที่ช่วยให้เข้าถึงสินค้า ใช้ในการแสดงให้เห็นสินค้ามุมต่างๆ หรือ สีต่างๆ หรือ สินค้าที่ต้องการโปรโมทในคอลเลกชั่นเดียวกัน โดยจะแสดงรูปแบบของโฆษณาเป็นรูปเล็กๆ แต่เมื่อคลิกเข้าไปจะกลายเป็นรูปขนาดใหญ่เต็มหน้าจอ

รูปแบบของคอลเลกชั่นที่แนะนำ : รูปแบบของคอลเลกชั่นคือจะมีรูปหลัก และ รูปย่อยๆแบบ 1+3

(รูปปก 1 + รูปเล็ก 3) และ 1+2 (รูปปก 1 + รูปเล็ก 2)

อัตราส่วนภาพที่แนะนำ : 1+3 ให้ใช้รูปปกขนาด 720 x 1080 px + รูปเล็กขนาด 1:1 และ

คอลเลกชั่นแบบ 1+2 ให้ใช้รูปปกขนาด 540 x 1080 px + รูปเล็กขนาด 1:1

ข้อดีของโฆษณา : ช่วยทำให้เห็นสินค้าได้มากขึ้น จะไม่เหมือนแบบสไลด์ที่ต้องปัดเพื่อดูสินค้าเพิ่มเติม และ กระตุ้นให้คนคลิกเข้าไปดูสินค้ารูปใหญ่

เหมาะสำหรับน : นำเสนอสินค้าที่เป็นเช็ต หรือ นำเสนอสินค้าหลายๆชิ้นในคอลเลกชั่นหรือประเภทเดียวกัน

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update