Fastcommerz

ทำอย่างไรให้ Ads ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์

ทำอย่างไรให้ Ads ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์

นอกจากการเลือกรูปแบบของโฆษณาให้เหมาะสมกับแบรนด์ สินค้า หรือ กลุ่มเป้าหมายแล้ว

ต้องดึงดูดใจลูกค้าอีกด้วย ทำให้โฆษณาของคุณน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะการเข้าใจผู้บริโภคว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร ความสนใจ และ พฤติกรรมเป็นอย่างไร

ข้อความดึงดูดใจ
นอกจากรูปภาพที่ดูสวยงามคนยังให้ความสนใจกับข้อความที่โดดเด่น

อาจจะใช้ข้อความที่สื่อถึงสินค้า ที่สั้นแต่กระชับ ได้ใจความ โดยดูจากพฤติกรรม

ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น หากกลุ่มเป้าหมายเป็นแม่บ้าน หรือ คนวัยทำงาน ก็ให้ข้อความที่เน้นโปรโมชั่น เช่น โปรแรงลดกว่าครึ่ง , โปรโมชั่นลดหนักแจกเต็มๆ หากเป็นวัยรุ่นอาจจะใช้ข้อความที่เป็นที่นิยม เช่น ลดกระหน่ำปังไม่ไหว เป็นต้น

ข้อความที่เป็นคำถาม/คำตอบ
การสร้างข้อความที่เป็นคำถามเพื่อดึงให้ลูกค้าอยากหาคำตอบให้เหมาะกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การใช้คำที่อยู่ในชีวิตประจำวัน อาทิ เบื่อไหมการ shopping แบบเดิมๆ? , แก้ปัญหาเรื่องที่คุณกังวลคลิกอ่านเลย เพื่อที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายนึกถึงโฆษณาเรา

วิดีโอและรูปภาพที่โดดเด่น
ใช้วิดีโอเพื่อดึงดูดความสนใจให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น หากเป็นวัยรุ่น ให้ทำการใส่เพลงประกอบ หรือ ใช้เนื้อหาที่แตกต่างๆโดยอาศัยการเล่าเรื่อง หรือ มุมมองอื่นๆในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ แต่ไม่ควรให้เนื้อหาของวิดีโอไม่ควรยาวจนเกินไป เน้นเนื้อหาที่กระชับ ได้ใจความ หากเป็นรูปภาพ ให้ทำ Artwork ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ต้องเน้นรูปให้ดึงดูดในกลุ่มผู้ใหญ่ เน้นรูปประกอบน่ารักๆในกลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น

เน้นการใส่ชื่อของแบรนด์เพื่อสร้างการรับรู้
ไม่ว่าจะเป็นรูป หรือ วิดีโอควรใส่ logo หรือ ชื่อ เพื่อสร้างการจดจำ การรับรู้ของแบรนด์ ยิ่งคนเห็นก็จะยิ่งทำให้คนจดจำเราได้ หรือ การใช้สีให้โดดเด่นเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย หากกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่อาจจะใช้สีที่ดึงดูด แต่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป เพื่อสร้างความจำ

สร้างสไตล์แบบเฉพาะ
คล้ายๆกับเราใส่ชื่อแบรนด์เพื่อสร้างการรับรู้ แต่เป็นการทำรูป วิดีโอ สไตล์ของเรา เมื่อคนเห็นก็จะรู้ว่านี่เป็นแบรนด์ของคุณ และ เลือกนำเสนอให้เหมาะสม เช่น การวางภาพ สไตล์ของภาพ ควรจะเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือก

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update