Fastcommerz

ธุรกิจของคุณเหมาะกับSalepageแบบไหน

ธุรกิจของคุณเหมาะกับSalepageแบบไหน

ทาง Fastcommerz ของเรามีเซลเพจให้เลือกทั้งหมด 2 แบบ ซึ่งมีทั้งแบบหน้าเดียวและมัลติเซลเพจซึ่งมีหลายหน้า
ซึ่งก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเซลเพจแบบไหนนั้นทางFastcommerzจะขอแนะนำว่าเช็ครูปแบบธุรกิจของคุณเสียก่อนเพื่อประสิทธิภาพที่ดีมากที่สุดซึ่งเซลเพจของทางFastcommerzแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

Sale Page สินค้า

สำหรับคนที่ชื่นชอบการขายของออนไลน์หรือว่าเป็นพ่อค้า/แม่ค้า ที่ขายสินค้าออนไลน์ หรืออาหารเสริม,ครีม เป็นต้น ทาง fastcommerz ขอแนะนำว่าให้เลือกใช้เซลเพจสินค้าเนื่องจากสามารถปรับแต่งหน้าเซลเพจของคุณให้ดูสวยงาม มีความน่าเชื่อถือ และสามารถปรับคอนเท้นต์รายละเอียดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วยอีกทั้งระบบการเลือกออเดอร์สินค้ายังทำออกมาให้สวยงามและเข้าใจถึงที่จะสื่อได้ง่ายอีกด้วย และระบบการแจ้งเตือนเข้าไลน์เมื่อมีออเดอร์สำหรับคนที่ชื่นชอบการขายของออนไลน์หรือว่าเป็นพ่อค้า/แม่ค้า ที่ขายสินค้าออนไลน์ หรืออาหารเสริม,ครีม เป็นต้นทาง fastcommerz ขอแนะนำว่าให้เลือกใช้เซลเพจสินค้าเนื่องจากสามารถปรับแต่งหน้าเซลเพจของคุณให้ดูสวยงาม มีความน่าเชื่อถือ และสามารถปรับคอนเท้นต์รายละเอียดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วยอีกทั้งระบบการเลือกออเดอร์สินค้ายังทำออกมาให้สวยงามและเข้าใจถึงที่จะสื่อได้ง่ายอีกด้วย และระบบการแจ้งเตือนเข้าไลน์เมื่อมีออเดอร์

Sale Page บริการ

ธุรกิจโรงแรม,สนามบอล,ตัวแทน หรือบริการต่างๆ เหมาะสมมากกับ Salepage บริการ เพราะสามารถทำให้สะดวกเวลาต่อการคุยในไลน์ นั้น มีความสะดวกและประหยัดเวลากว่าการคุยกับลูกค้าตั้งแต่แรก แล้วไม่ต้องเสียเวลาที่จะส่งรูปหรือรายละเอียดให้บ่อยๆเนื่องจากเซลเพจบริการสามารถลงข้อมูล รูปภาพ และตกแต่งให้สวยงามเหมือน Sale page สินค้าได้เหมือนกัน ทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นและมีความน่าเชื่อถือ

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update