Fastcommerz

พฤติกรรมการ Shop online ผู้คนตัดสินใจซื้อเพราะเหตุผลอะไร?

พฤติกรรมการ Shop online ผู้คนตัดสินใจซื้อเพราะเหตุผลอะไร?

E-commerce ในช่วงปี 2020-2021 นี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งให้การเกิดการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นปริมาณมาก

ทำให้คนกลุ่มใหม่ได้ทดลองซื้อสินค้าออนไลน์เป็นครั้งแรกชอบในความสะดวกสบายถึงสถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วหรือหายไปในภายภาคหน้า

ปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุดนั้นมีเหตุผลอะไรกันบ้างมาดูกัน

โฆษณาออนไลน์

สถิติต่อ 1 เดือน คนไทยคลิกดูโฆษณาบน Facebook มากถึง 12 ครั้ง และ 9 ใน 10 ของคนไทยหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบน Facebook ก่อนตัดสินใจ

ความสะดวกสบายจากร้านค้า

เหตุผลสำคัญที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นถ้าเราขายสินค้าบนเว็บไซต์ , Salepage หรือ

แอปพลิเเคชัน แค่ทำให้ลูกค้า log in เข้ามาซื้อของได้ง่าย ๆ ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย

Content ที่มีเนื้อหาถูกใจ

89% ของคนไทยหาข้อมูลออนไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อ ยิ่งเจอคอนเทนต์ที่พูดถึงสินค้านั้น ๆ อย่างน่าสนใจ ก็ยิ่งกระตุ้นให้อยากได้มากขึ้น ดังนั้นการทำ content marketing จึงสำคัญ

ได้คุยกับคนขายโดยตรง

คนไทยชอบแชทคุยกับคนขายก่อนตัดสินใจซื้อ ยิ่งร้านค้าออนไลน์ไม่มีเวลาเปิด-ปิดเหมือนออฟไลน์แล้ว เราต้องพร้อมตอบคำถามลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง เพื่อลูกค้าจะไม่หนีไปซื้อจากร้านค้าอื่นที่ตอบ

พวกเขาได้เร็วกว่า หรืออีกทางหนึ่งคือใช้ Salepage แก้ปัญหาโดยมีการใส่ข้อมูลรีวิว Content ที่ครบถ้วนในหน้าเดียวแล้วปิดการขายแจ้งเตือนออเดอร์พร้อมหลักฐานการชำระเงินผ่าน Line โดยอัตโนมัติ

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update