Fastcommerz

3 โครงสร้าง Facebook Ads ที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรู้ก่อนยิงโฆษณา

 วันนี้เราจะพาพ่อค้าแม่ค้าทุกคนไปดูกันครับว่า เวลาเราจะยิง Ads บนเฟสบุ๊คนั้น จะต้องผ่านขึ้นตอนในโครงสร้างที่เรียกว่า “Campaign Structure” ของ Facebook Ads มันคืออะไรบ้าง แต่ละส่วนมีการทำงานอย่างไร และเราต้องมาทำความเข้าใจกันได้ใน หัวข้อเรื่อง

“3 โครงสร้าง Facebook Ads ที่พ่อค้าแม่ค้าต้องรู้ก่อนการยิงโฆษณา”

โครงสร้างของ Facebook Ads Campaign Structure จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนดังนี้

1. แคมเปญ (Campaign)
        ผู้ที่ทําโฆษณาต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของโฆษณาเมื่อสร้างแคมเปญโดยแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ การรับรู้แบรนด์ การพิจารณา และการกระตุ้นให้เกิดการกระทํา
        1.1. การรับรู้แบรนด์ (awareness) ประกอบไปด้วย 2 อย่างดังนี้ 
            – Brand Awareness  คือ ยิงเพื่อเข้าถึงคนที่มีแนวโน้มจะสนใจโฆษณาของคุณ
            – Reach คือ การแสดงโฆษณา Facebook Ads ให้ได้มากที่สุด
        1.2. การพิจารณา (Consideration) มีให้เลือกอยู่ 5 แคมเปญ ดังนี้
            – Traffic คือ การเพิ่มจํานวนผู้เข้าชมเว็บปลายทาง ทั้งในและนอกเว็บไซต์
            – Facebook Engagement  คือ การเพิ่มจํานวนคนที่จะเห็นและ เกิดการมีส่วนร่วมกับโพสต์และเพจ
            – App Installs  คือ การเชิญชวนให้คนติดตั้งหรือ ซื้อแอปฯ ของคุณ
            – Video Views  คือ เพิ่มจํานวนการรับชมวิดีโอเพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์
            – Lead Generation คือ การสร้างลูกค้าเป้าหมายและ เก็บข้อมูลลูกค้าที่สนใจธุรกิจคุณ
        1.3. การกระตุ้นให้เกิดการกระทํา (Conversion) มีให้เลือกอยู่ 3 แคมเปญ ดังนี้
            – Conversions คือ การทําให้เกิดการดําเนินการที่มีมูลค่าบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
            – Store Visits คือ การแสดงตําแหน่งที่ตั้งของร้าน เพื่อโปรโมตธุรกิจ กับคนที่อยู่ใกล้เคียง
            – Product Catalogue Sales คือ การสร้างโฆษณาที่แสดงสินค้าจากแค็ตตาล็อกสินค้า
2. ชุดโฆษณา (Ad Set)
       ชุดโฆษณาจะอยู่ภายใต้แคมเปญ ซึ่งเป็นตัวควบคุมการโฆษณาทั้งหมดที่ต้องการให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีการกําหนดการตั้งค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
       
       2.1. กล่มเป้าหมาย (Audience)  เป็นการตั้งค่าว่า ผู้ที่จะเห็นโฆษณาชิ้นนี้คือใคร โดยสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
            – กลุ่มเป้าหมายหลัก (Core Audience Targeting)
            – กลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดเอง (Custom Audience)
            – กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน (Lookalike Audience Targeting)
       2.2. ตําแหน่งการจัดวาง (Placements) เพื่อกําหนดว่าโฆษณาจะปรากฏที่ไหนได้บ้าง เช่น ปรากฏบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือหรือทั้งสองอย่าง จากนั้นตําแหน่งการจัดวางจะแบ่งได้เป็น 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่
            – Facebook
            – Instagram
            – Audience Network
            – Messenger
 
        2.3. งบประมาณ และการกําหนดเวลา (Budget & Schedule) เราสามารถกําหนดงบประมาณ ในการทําโฆษณาและ กําหนดเวลา เพื่อตั้งค่าระยะเวลาที่เริ่มต้นจนถึงเวลาที่สิ้นสุด ในการนําเสนอโฆษณาซึ่งเราตั้งค่างบประมาณได้ 2 วิธี คือ
            – งบประมาณต่อวัน (Daily Budget)
            – งบประมาณตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Budget)
 
        2.4. วิธีการประมูล (Bidding) การตั้งค่าการประมูล จะอยู่ในตัวเลือกขั้นสูงสามารถแบ่งการตั้งค่าได้ 3 รูปแบบ คือ
            – ปรับการนําส่งโฆษณาให้เหมาะสม
            – กลยุทธ์การประมูล โดยสามารถเลือกได้ 2 วิธีคือ ต้นทุนที่ตํ่าที่สุด และ ต้นทุนเป้าหมาย
            – วิธีการเรียก เก็บค่าใช้จ่าย
3. โฆษณา (Ad)
       โฆษณาจะอยู่ภายใต้ชุดโฆษณาแต่ละชิ้นงานต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ ลิงก์ และ ปุ่ม Call-to-Action ลักษณะชิ้นงานโฆษณา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
       
            3.1.  ใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้ว (Use Existing Post) คือ การยิงโฆษณาด้วยโพสต์ ที่เผยแพร่ลงในเพจก่อนหน้านี้
            3.2. สร้างโฆษณา (Create Ad) คือ การสร้างชิ้นงานโฆษณาตัวใหม่แต่จะไม่ปรากฏอยู่บนเพจ ซึ่งเรียกว่า โพสต์โฆษณา (Ad Post)
         >> รูปแบบการโฆษณา <<
                  – ภาพเดี่ยว (Single Image)
                  – วีดีโอเดี่ยว (Single Video)
                  – ภาพสไลด์ (Carousel)
                  – คอลเลคชัน (Collection)
                  – รวบรวมภาพไว้ในโพสต์เดียวกัน (Carousel)
 
ที่มา :

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

News Update