วิธีติดตั้งและใส่ LINE Token

แต่…ก่อนที่จะเข้าสุ่ระบบ เพื่อเปิดใช้ LINE Notify

ท่านจะต้องทำการสร้าง ” LINE กลุ่ม ” ขึ้นมาก่อน